پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آب و هوای شهرستان خاش گرم و خشک متمایل به آب و هوای مناطق کوهستانی میباشد البته چند نوع اقلیم متفاوت در شهرستان وجود دارد که به نوبه خود بر تنوع محصولات گیاهی و زراعی آن اثر گذاشته است . تفتان و حواشی آن دارای آب و هوای کوهستانی و سرد که بیشترمحصولات آن از خانواده درختان سیاه ریشه و شامل زردآلو ، هلو ، انار ، و غیره است ، دشتهای گوهر کوه و پشتکوه با زمینهای حاصلخیز فراوان دارای محصولات عمده ای از قبیل پسته ، گندم ، جو  علوفه است ایرندگان و کارواندر با آب و هوای گرم و مرطوب دارای محصولات گرمسیری از قبیل خرما ، برنج ، و باقلا میباشد منطقه شرقی روتک ( ماشکید ) که در کناره هامون ماشکید قراردارد منقطه ای بکر و دست نخورده اقتصادی کشاورزی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . عمده محصول آن نخل خرما  است که به صورت دیم و نیمه دیم  کاشت می شود و علتش این است که عمق آب در این منطقه به طور میانگین بین 2 الی 5 متر است .

متوسط میزان بارندگی سالانه در طی 20 سال 1/144 میلی متر گزارش گردیده است جهت باد غالب شهر شمال غرب به جنوب شرق میباشد با توجه به عبور سه گسل اصلی تلخاب و گازو و میرجاوه از شرق شهر خاش لازم به ذکر است که رعایت تمهیدات فنی و مهندسی در احداث سازه های شهر الزامی است .


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0