پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاريخچه سازمانهاي اتش نشاني و خدمات ايمني در ايران

 

با نگاهي به تاريخچه سازمانهاي آتش نشاني كشور متوجه مي شويم كه يكي از عوامل بسيار موثر در تاسيس اينگونه سازمانها در دنيا و به تبع آن در كشور ما پيشرفتهاي تكنولوژيكي وصنعت در قرن اخير و مكانيزه شدن حيات بشر امروز مي باشد اگر چه اين پيشرفته ها و تلاشها در جهت مناسب سازي حيات بشر موجبات رفاء و آسايش هر چه بيشتر انسان را فراهم نموده است اما به تبع آن حوادث و خطرات روز افزون نيز انسان را تهديد مي نمايد اين در حالي است كه جوامع صنعتي توانسته اند با تجهيزات گوناگون و با افزايش سطح آموزش و اختصاص بودجه هاي  مناسب ، بر بخش هاي عمده اي از معضلات مربوطه چيره شوند. در كشور ما نيز در چند سال اخير تلاش فراواني در اين خصوص انجام شده است اما اگر بخواهيم به تاريخچه سازمانهاي اتش نشاني در كشور اشاره كنيم مي توانيم به اسناد و مدارك گذشتگاه مراجعه نمائيم در بررسي اين مدارك به نظر ميرسد كه در سال 1221 حدوداً در يكصدو هفتاد يك سال شمسي پيش هنگاميكه شهر تبريز در تصرف نيروهاي اشغالگر قرارداشت اين كشور استعمار گونه به اين دليل كه تصميم به ارائه  خدمتي به مردم منطقه داشته باشند . بلكه فقط به جهت منافع اقتصادي ، سياسي نيروهاي وابسته به خود اقدام به ايجاد يك واحد آتش نشاني در اين شهر نمود. اين اولين واحد اطفاي حريق در كشور بود و همانطور كه تصور ميشود از يك هسته نظامي تشكيل شده است . دومين و سومين واحد هاي آتش نشاني رسمي در جنوب كشور و در شهرهاي مسجد سليمان و آبادان ايجاد شد و در اين زمان علت احداث اين واحد  حفظ تاسيسات  ايجاد شده در پالايشگاه شهرهاي مربوطه متصور است و در اين حالي بود كه سياست اصلي حفظ پايگاههاي مهم سرمايه گذاري و سيانت از تاسيسات ايجاد شده بوده است و يك نوع پيش بيني مقابله با حوادث محسوب مي شد . با توجه به ايجاد زيرساختهاي اقتصادي دراقصي نقاط كشور ايجاد واحد هاي اطفايي در مناطق مختلف كشور آغاز گرديد كه ميتوان به احداث واحد هاي اتش نشاني(اطفائيه) در بلديه آن روز نام برد كه در قطب هاي اقتصادي و صنعتي كشور ايجاد نشده و بطور مثال احداث پايگاههاي در تهران( 1303) قزوين(1303) اهواز(1304) بندر انزلي(1305) شهر رشت(1310) مشهد مقدس(1312) زنجان(1327) شهر اصفهان(1328) و شهر شيراز( 1321) نام برده لذا امروزه آتش نشاني ها ركن اساسي و اصلي امدادي كشورهاي پيشرفته را تشكيل ميدهند.

 اميد است با ياري خداوند متعال بتوانيم با الهام از گذشته اصلاح اشتباهات و درس گرفتن از انها در جهت پويايي سازمانهاي اتش نشاني كشور گام برداريم


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0