پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مراحل تفکیک اراضی

1- ارائه استعلام اداره ثبت اسناد و املاک از شهرداری  
 2- ارائه کروکی تفکیکی توسط مالک به همراه اصل سند مالکیت
 3- بازدید کارشناس دفتر فنی و اعلام نظریه
 4- دریافت مفاصا حساب از دایره درآمد و نوسازی
 5- اعلام نظریه شهرداری به همراه کروکی تائید شده


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0