پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 

                       دادخدا میر
رئیس سازمان حمل ونقل همگانی خاش و حومه

امروزه توجه به حمل ونقل عمومی ومسائل ترافیکی ورسیدگی به مشکلات آن باید بصورت جدی مد نظر مدیران شهری قرار گرفته ومسئولین ذیربط باید فعالانه در جهت بهبود شاخص های حمل ونقل عمومی و ترافیکی که از چالش های مهم پیش روی مدیریت شهری است ومدیران شهری باید این مهم را بعنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی درشهرها قرار دهند.

در همین راستا، سازمان حمل ونقل همگانی خاش وحومه به استناد اساسنامه آن که توسط وزارت کشور درسال1383تصویب ودر سال 1388 به صورت رسمی بامدیریت آقای دادخدا میرمدیرعامل سازمان وهمچنین رهنمودهای آقای شهردار ورئیس شورای سازمان واعضای محترم شورای سازمان که مرکب ازنماینده فرمانداری، نماینده شورای اسلامی شهر،رئیس راهنمائی ورانندگی وکارشناس حمل ونقل ترافیک استانداری می باشند راه اندازی وشروع به فعالیت نموده است.

      سازمان حمل ونقل همگانی خاش وحومه دارای 110 دستگاه تاکسی درون شهری ،هفت/7 دستگاه مینی بوس، دو/2 دستگاه ون، یک/1 واحد تاکسی بیسیم، سه/3 واحد تاکسی تلفنی در مجموع تعداد 61دستگاه خودروی آژانسی دارای سهمیه سوخت  می باشد.

- خلاصه ای از عملکرد سازمان از سال 1388 تاکنون به شرح ذیل می باشد؛

1-    راه اندازی اتوماسیون اداری.

2-    پیشنهاد چارت سازمانی به سازمان شهرداریها ودهیاری های کشور وتصویب آن.

3-    تشکیل جلسات شورا وهئیت مدیره سازمان جهت تحقق وپیشبرد اهداف ان.

4-    خرید ونصب تابلو بروی تاکسی های درون شهری وخودروهای آژانسی.

5-  خرید ونصب چهار/4 دستگاه چراغ راهنمایی ورانندگی در 1-تقاطع خیابان رودکی وانقلاب2- تقاطع خیابان رودکی وامام خمینی (ره)  3- تقاطع خیابان رودکی وسعدی4-تقاطع خیابان امام خمینی ومراد ریگی ، وپیش بینی چند تقاطع دیگر به چراغ راهنمایی ورانندگی در آینده نزدیک.

6-  خرید ونصب  تعداد تابلوی علائم راهنمایی ورانندگی در سطح شهر در راستای تسهیل عبور ومرور وکاهش تصادفات درون شهری.

7-  خرید ونصب  تعداد20 ایستگاه تاکسی در سطح شهر در راستای متمرکز نمودن مسافرین درمحل های مشخص شده.

8-    خط کشی معابر وگذرگاه های عابر پیاده مقابل مدارس.

9-    اصلاح تقاطع های سطح شهر باهمکاری واحد عمران شهرداری با نظارت پلیس راهور شهرستان.

10- ساماندهی تاکسی های درون شهری در 13 مسیر شهری وکنترل ونظارت بر فعالیت آن توسط بازرسین سازمان وانجام گشت های مشترک باپلیس راهور0.

11- جذب وخرید 4 دستگاه مینی بوس هیونداو واگذاری 3 دستگاه آن به بخش خصوصی با اشتغالزایی 6نفر جهت فعالیت در مسیرهای شهری.

12-  راه اندازی شبکه مینی بوس رانی در سطح شهر با4 مسیر شهری توسط 5دستگاه مینی بوس.

13-  جذب 2 دستگاه ون 100 درصد یارانه ای.

14- برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان تاکسی درون شهری ورانندگان خودروهای آژانسی با حضور کارشناسان پلیس راهور شهرستان.

15-  واگذاری امتیاز تاکسی بیسیم(2) وتاکسی بیسیم بانوان از طریق مزایده عمومی که باعث ایجاد 100شغل میگردد.

16-   تعویض ونوسازی شش/6 دستگاه تاکسی فرسوده در سال 1390 (تامدل 78)

17-  ثبت نام 20 دستگاه تاکسی فرسوده جهت تعویض در سال 1392 (از مجموع 30 دستگاه فرسوده تا مدل 81)

18-  شناسایی وساماندهی 254 دستگاه وانت بار فعال درون شهری.

19-  صدور 400 فقره برگ مرخص تاکسی به صورت میانگین سالیانه.

20-  ثبت نام وصدور پروانه بهره برداری جهت رانندگان خودروهای تاکسی وآژانسی  .

21-  رسیدگی به شکایات مسافرین وشهروندان.

22-  جایگزینی کارت سوخت خودروهای آژانسی خارج شده از ناوگان باخودروهای وارد شده به تعداد45 دستگاه .

23-  خرید یک دستگاه پژو 405 جهت گشت تاکسیرانی.

در خاتمه ضمن آرزوی توفیق وسلامتی برای کلیه خدمتگزاران بخش حمل ونقل همگانی وشهروندان گرامی ،انتظار می رود باارائه پیشنهادات سازنده وتذکر کاستی ها مارا در ارائه خدمات مطلوب یاری و مدد رسانند.

                                               سازمان حمل ونقل همگانی خاش وحومه

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0