پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عملکرد  واحد آتش نشانی در فروردین ماه 1393

 

 

1

واژگونی خودرو

2 مورد

2

آتش سوزی  خودرو

1 مورد

3

آتش سوزی  منزل مسکونی

1 مورد

4

آتش سوزی واحد تجاری  و اداری

4 مورد

5

بریدن قفل

2 مورد

6

بریدن الکنگو

1 مورد

7

ورود حیوانات وحشی ( مار )

1 مورد

8

آتش زدن لاستیک کهنه

1 مورد


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0