پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

گزارش عملکرد واحدحقوقی در شش ماهه گذشته به شرح ذیل می باشد .

 

1- پرونده های متشکله کمیسیون ماده صد شهرداری خاش 125 فقره

2- پرونده های مختومه که منجر به صدور رأی گردیده 92 فقره

3- برگزاری 23 جلسه جهت کمیسیون ماده صد

4- برگزاری مزایده های  مشروحه ذیل

 الف) زمین چمن مصنوعی

ب)چرخ و فلک

ج)آهن آلات قراضه و مستعمل ،لاستیک کهنه

5- تحویل و تحول کشتارگاه شهرداری

6- ارسال 22 لایحه دفاعیه جهت دادگاه و دادسرای شهرستان و استان

7- پرونده های متشکله کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها 44 فقره

8- پروده های مختومه کمیسیون ماده 77  سیزده/13 فقره

9- تشکیل  جلسات کمیسیون ماده 77 سه /3 جلسه

10- ارجاع یکفقره پرونده برگشتی از دیوان عدالت  اداری  به کمیسیون  همعرض

11- شرکت در جلسات مربوط به مراجع قانونی  و قضائی ازقبیل  کلانتری  شماره 11 و 12   امام ( ره )- دادگاه  عمومی و حقوقی  شهرستان خاش  و دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان خاش هفده/17 جلسه 0

12- تنظیم صورتجلسات مربوط به  تعامل و توافق  اراضی  مالکینی  که در طرح  تعریض  معابر عمومی  سطح شهر  قرار گرفته پس از  اخذ مجوز  شورای شهر و نظریه کارشناسی و پرداخت  حق و حقوق  نامبردگان برابر  قانون و مقررات  هشت/8 مورد0

13- اخطاریه جهت  افرادی  که اقدام به ساخت و سازغیر مجاز  و یا ایجاد سد معبر نموده اند0

14- انجام امورات جاری  و پاسخگوئی  به شهروندان  طبق روال عادی 0

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0