پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 ارديبهشت 1400

وظايف اتش نشان:

1- اجراي كامل دستورات مافوق و ضوابط اجرايي و حرفه اي سازمان خصوصاً فداكاري كه توام با سرعت و مبادرت لازم بدون فوق وقت و رعايت نظم.

2- شركت در امور نگهباني و پاكيزه نگهداشتن محيط اعم از خوابگاه و يا اتومبيل بطور انفرادي و دسته جمعي در هر شيفت كاري .

 3-شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فني و حرفه اي ، اداري و عقيدتي و دوره هاي تخصصي

4- آمادگي استفاده از وسايل و تجهيزات استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه ، شركت در حوادث نجات

5- انجام پاسخگوئي به تلفن و مكالمات بي سيم ، ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ واحد ، ادرس كامل حادثه و برقراري ارتباط كامل با فرماندهي و مراكز مورد نياز .

6- شركت در ورزش عمومي و دسته جمعي بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه

7- استفاده از لباس فرم و نصب پلاك سينه و درجات و علائم منطبق با سمت

8- حفظ شئونات زندگي دسته جمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي د رمحل كار حادثه با روح تعاون و رعايت شعائر ديني

9- حسن استفاده از تجهيزات و ابزار قطعات و وسايل و ماشين الات و مراقبت و نگهداري از آن

10- اشنايي كامل با موتور پمپ ها ، كف سازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار طرف مافوق .

10- انجام كليه امور كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميگردد.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0