پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 ارديبهشت 1400

مراحل صدور شناسنامه ساختمان

1- بازدید کارشناس دفتر فنی و اعلام نظریه کارشناس مطابق فرمهای مربوطه 
 2- ارائه نقشه های ساختمانی کامل توسط مالک
 3- انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و ارائه فرم نظارت
 4- تکمیل پیش نویس شناسنامه ساختمان توسط دفتر فنی
 5- دریافت مفاصا حساب از دایره درامد و نوسازی
 6- صدور اصل شناسنامه ساختمان


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0