پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 19 ارديبهشت 1400

مراحل نقل و انتقال املاک

 1- ارائه استعلام دفترخانه اسناد رسمی از شهرداری
 2- ارائه شناسنامه ساختمان
 3- بازدید کارشناس دفتر فنی و اعلام نظریه
 4- دریافت مفاصا حساب از دایره درآمد و نوسازی
 5- پاسخ استعلام به دفتر خانه اسناد رسمی


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0