پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 2 ارديبهشت 1400
فرم فضای سبز
   *((فرم ثبت نام متقاضیان طرح مشارکتی توسعه و احیای فضای سبز))*
  
  نام :         نام خانوادگی :     
        
  نام پدر  :     شماره ملی :  
        
   شماره شناسنامه :      تاریخ تولد :  
        
    تلفن ثابت :      
        
  شماره همراه :        
        
  پست الکترونیکی :      
        
  آدرس محل کار :
  آدرس محل سکونت :
  آدرس دقیق محل پیشنهادی کاشت درخت : (اجباری)
  * اینجانب کلیه مسئولیت های نگهداری را به مدت یکسالپس از تاریخ کاشت به عهده می گیرم. (اجباری)
  
  لازم به ذکر است به متولیان امر در نگهداری فضای سبز.......تخفیف عوارض نوسازی تعلق می گیرد
  ارسال

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0