Sunday, February 25, 2024
  • time : 13:12
  • Date : Tue Nov 21, 2023
  • item visited : 96
  • news code : 3224
حضور اعضای شورای شهر، شهردار و كاركنان شهرداری خاش در تجمع حامیان مردم مظلوم غزه
حضور اعضای شورای شهر، شهردار و کارکنان شهرداری خاش در تجمع حامیان مردم مظلوم غزه

اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونان و کارکنان شهرداری خاش در تجمع حامیان مردم مظلوم غزه حضوری پرشور داشته و ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع غزه، جنایت های رژیم صهیونسیتی در مناطق فلسطینی نشین و غزه را محکوم و تنفر و انزجار خود را از این رژیم جعلی و کودک کش ابراز داشتند.
حمایت از مردم مظلوم غزه که این روزها زیر بمباران شدید غاصبان قدس شریف قرار دارند، وظیفه ای شرعی و اسلامی بوده و تمام آحاد امت اسلامی و ملل آزاده دنیا بایستی با تمام قدرت از آنها دفاع کرده و جنایت صهیونیست‌ها و حامیان آمریکایی و غربی آنها را محکوم کنند.


روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری خاش
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0