پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندnews categories 

به سایت شهرداری خاش خوش آمدید

   آيا از خدمات شهرداري خاش در سطح شهر رضايتمند هستيد؟

  survey submit 

  سامانه ملی رسیدگی به شکایات
  سازمان بازرسی کل کشور

  onlineunathenticatedusers (0)
  onlineathenticatedusers (0)


  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0