پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندnews categories 
news code : 2855  |  event date : Thu May 02, 2019 8:15:45  |  item visited : 384  |  Number Of Comments : 0
news code : 2852  |  event date : Thu May 02, 2019 8:6:45  |  item visited : 356  |  Number Of Comments : 0
Page1of67123456...67.Next.GO

به سایت شهرداری خاش خوش آمدید

   آيا از خدمات شهرداري خاش در سطح شهر رضايتمند هستيد؟

  survey submit 

  سامانه ملی رسیدگی به شکایات
  سازمان بازرسی کل کشور

  onlineunathenticatedusers (0)
  onlineathenticatedusers (0)


  5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0