به سایت شهرداری خاش خوش آمدید

Page

  onlineunathenticatedusers (0)
  onlineathenticatedusers (0)

  سامانه ملی رسیدگی به شکایات
  سازمان بازرسی کل کشور

  news categories 
  اجرای پروژه زیرسازی وخاكریزی و آماده كردن برای آسفالت جمعه بازار این شهر
  news code : 3248  |  event date : Sat Jan 20, 2024 04:55  |  item visited : 55  |  Number Of Comments : 0  |  news link
  زیرسازی و خاکریزی و اماده کردن برای آسفالت جمعه بازار این شهر
  عملیات پاكسازی و بهسازی فضای سبز ؛ ( فاز یك) پارك شورا
  news code : 3247  |  event date : Sat Jan 20, 2024 04:52  |  item visited : 59  |  Number Of Comments : 0
  اجرای زیر سازی و جدول گذاری خیابان مكی محله ولی آباد*
  news code : 3246  |  event date : Sat Jan 20, 2024 04:32  |  item visited : 0  |  Number Of Comments : 0  |  news link
  news code : 3249  |  event date : Tue Jan 16, 2024 04:59  |  item visited : 0  |  Number Of Comments : 0  |  news link
  آسفالت انقلاب 9
  news code : 3244  |  event date : Sun Jan 14, 2024 04:56  |  item visited : 119  |  Number Of Comments : 0  |  news link
  Page1of69123456...69.Next.GO


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0